VIŠEGRAD- SARAJEVO- MOSTAR

VIŠEGRAD, SARAJEVO

SA FAKULTATIVNIM OBILASKOM  MOSTARA

SA POLASKOM IZ PIROTA

TERMINI:     09/10. 10. 2021.-  sa 1 noćenjem

HOTEL WALTER 4* sa doručkom

CENA 6490 rsd

LAST MINUTE

6000 rsd

Cena: 6490 rsd po osobi

 LAST MINUTE 6000 rsd

 1. Dan – PIROT, VIŠEGRAD, SARAJEVO
  Polazak iz Pirota 09.10.2021. u 00.30 h. Noćna vožnja kroz Srbiju prema Višegradu sa usputnim pauzama radi odmora I obavljanja graničnih formalnosti.
  Dolazak u Višegrad u jutarnjim časovima. Po dolasku obilazak grada uz pratnju lokalnog vodiča: Most Mehmed- paše Sokolovića I Andrićgrada.Nastavak putovanja ka Sarajevu, smeštaj u hotel Walter 4*.
  Nakon smeštaja obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara Pravoslavna crkva, jevrejska sinagoga. Povratak u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
 2. Dan – SARAJEVO, MOSTAR, PIROT
  Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno odlazak u Mostar. Obilazak grada (stari most, kriva ćuprija, kujundžiluk-stara čaršija, tursko kupatilo…) slobodno vreme u Mostaru. Povratak u Sarajevo i nastavak putovanja ka Pirotu.
  Dolazak na mesto polaska u toku noći.
  Kraj programa.

LOKACIJA I OPIS HOTELA

Hotel Walter 4*- Sarajevo

Nalazi se u Sarajevu, na liniji gradskog prevoza. Tramvajem je povezan sa centrom grada. Sobe poseduju TWC, TV, klimu… Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) ležajem. Hotel ima restoran u kom se poslužuje doručak. Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje.
https://walterhotel.ba/

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom sa klimom, TV, DVD, CD
 • Smeštaj u hotelu Walter 4* u Sarajevu u 1/2 i 1/3 (doplata za 1/1 – 10e) sa kupatilom,TV,AC sa doručkom na bazi švedskog stola
 • Turističku taksu
 • Pratilac grupe
 • Lokalne vodiče
 • Obilazak Višegrada i Sarajeva prema programu uz pratnju lokalnog vodiča
 • Troškove organizacije i vođstva puta

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove
 • Fakultativne izlete

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Fakultativni izlet uz pratnju lokalnog vodiča do Mostara –15e

POPUSTI I DOPLATE:

 • Doplata za 1/1 sobu 4200rsd
 • Deca do 10 godina popust 1200 rsd

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 1. 40% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre početka putovanja u agenciji COMPASS TRAVEL, ul.Knjaza Miloša 44, 18300 Pirot.
 2. Putem računa

U slučaju da klijent, do 24 h pre početka realizacije putovanja, oboli od virusa COVID-19 i priloži validan dokazgarantujemo povraćaj uplaćenih sredstava u celosti.

NAPOMENA:

OSIGURANJE:

Turistička agencija Compass Travel preporučuje polisu SAVA zdravstvenog osiguranja za sva putovanja u inostranstvu iz ove ponude kao i paket putnog osiguranja (osiguranje od otkaza aranžmana, osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i slično).

NAPOMENE:

 • U slučaju nastupanja opravdanih razloga i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja iste ili veće kategorizacije.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Pasoši državljana Republike Srbije moraju imati rok važenja minimum 3 meseca od povratka u Srbiju.
 • Za ovo putovanje je obavezna lična karta za prelaz preko Kosova. Za maloletna lica je potreban izvod iz matične knjige rođenih sa slikom overen u opštini za ulazak na teritoriju Kosova odnosno pasoš za ulazak na teritoriju Albanije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju zvanične promene na monetarnom tržištu, koja utiče na kalkulativne elemente, promeni cenu aranžmana.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih saržaja u program u zavisnosti od objektivnih okolnosti)
 • Svaka promena programa putovanja od strane putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putno zdravstvenog osiguranja I Opštim Uslovima Putovanja organizatora.
 • Svi punici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju.
 • Za sve fakultative potreban je minimalni broj učesnika da bi se isti realizovali.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi se po rasporedu prijave.
 • Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja na svaka 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Kod prevoza autobusom putnik može poneti 1 komad prtljaga po osobi, ukupne težine 20kg. U slučaju prekoračenja ukupne težine, prevoznik zadržava pravo naplate viška prtljaga 250,00 rsd po kilogramu, ukoliko ima mesta za dodatni.
 • Fakultativni izlet je predviđen za minimum 35 osoba. U slučaju manjeg broja prijavljenih cena je podložna promeni. Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta usled objektivnih okolnosti. Cena je podložna promeni u slučaju promene cena: ulaznica, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa.– Minimum 40 putnika za realizaciju aranžmana. U slučaju manjeg broja prijavljenih, agencija zadržava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju neslaganja putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana pet dana pred početak putovanja! Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.- U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 18:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ponuda registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije države u kojoj se nalaze. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela. Organizator zadržava pravo promene hotela u istoj ili višoj kategoriji.– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije organizatora ili ovlašćenog subagenta.– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.-Tačno vreme polaska agencija određuje najkasnije 48h pred putovanje. Vreme dolaska se ne može predvideti jer zavisi od puno faktora.

  *Uz ovu ponudu važe opšti uslovi putovanja agencije
  Licenca  OTP 510/2020 A10.

Print Friendly, PDF & Email